Türkçeİnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

       

 

          Şirket’te çalışan her personelin, organizasyonel yapıdaki konumunun gerekli kıldığı takımların üyesi olma sorumluluğunu kavramasına ve üyesi bulunduğu takımların ruhuna uygun davranmasına ilişkin tutum-davranış alışkanlığının edindirilmesi esastır.

         Organizasyonun her düzeyindeki kadrolarda en kalifiye ve en yetenekli personeli bulundurmak bağlamında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

  •     Gereğinden fazla personel istihdam etmemek ve personelin en yüksek verimle çalışmasını sağlamak,
  •     Görevin gereklerine uygun yetkin personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, tüm personele yetenek ve yeterliklerine göre yetişme ve gelişme imkânları sağlamak,
  •     Personelin kişiliğine saygı duymak, özlük işlerine ilişkin haklarının korunmasını sağlamak,
  •     Personeli başarıya teşvik etmek, ödüllendirmek, bilgi ve görgüsünü artırmak, boşalan kadrolara bünye içinden eleman (yetkin personel) yetiştirme çabasını göstermek ve bu yerlere yerleştirmede şirket içinde yetişen      personele öncelik tanımak,
  •     Personeli, kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini ilgili yönetim kademelerine kolaylıkla bildirmelerini sağlayacak haberleşme usullerini geliştirmek,
  •     Tüm yöneticileriyle birlikte, personelin çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve iyi beşeri ilişkilerin tesis edilmesini sağlamak.
  •                                                          
  •  
  •  Cv için info@femyapigyo.com